باشگاه کوهنوردی آوا - شیراز
ابتدای مسیر گرم کردیم.

تنگ دارمه دیواره هایی داشت دیدنی.

به چشمه ی اول رسیدیم ولی توقف نکردیم.

چشمه ی دوم به صرف چای نشستیم.

به راه افتادیم.

کنار چشمه ی سوم حوضچه ای با ماهی های قرمز وجود داشت!

این هم چشمه ی سوم.

کوله ها را کنار چشمه گذاشتیم و به طرف خط الرأس راهی شدیم.

از آن بالا دریاچه ی مهارلم زیر پایمان قرار داشت.

این هم کوه گروخته!

همنوردان شاد آوا

پس از صرق ناهار و اندکی استراحت راه بازگشت در پیش گرفتیم.

زباله های شکارچیان توسط همنوردان جمع شد و به پایین منتقل شد.

در راه بازگشت تنگ بلبلی را انتخاب کردیم که کاملا جنگلی بود.دیواره ها بی نظیر بودند.این هم قدمگاه سبز پوشان در انتهای مسیر.

سرپرست:جناب رفیعی

تعداد:12 نفر

زمان لازم برای رسیدن به خط الرأس حدود 4 ساعت

زمان لازم برای بازگشت حدود دو ونیم ساعت
ارسال در تاريخ یکشنبه ۱۷ آذر۱۳۹۲ توسط شنیتی

اسلایدر